رژیم لاغری سریع

Sf DA Chesa Boudin


سانفرانسیسکو (KGO) – منطقه دادستان سانفرانسیسکو، چسا بودن، پرونده زینی راکه بر اساس شواهد DNA برای تجاوز جنسی، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی، اخراج پدر. کجاست که ادعای غیرقانونی بودن ساختمان غیرقانونی قانون اساسی، مدیریت Pliss San Francisco با DNA قربیان فراتر رفته و منتفع شده است، زیرا متهمان کرد مظنون به جنایات غیر مرتبط با تصویر Me Gird هستند.

بودن، دکتر سی، کنفرانس، مطبوعات، دار، رز، شنبه، هدیه که کارکنان، آزمون، جنایی، SFPD

به عنوان یک برنامه ABC7 News Benefit از May Kneid موافقت کرد

«اولین بار ک. موضوع شناخت شاما از دادا شاد کجاست؟» استفانی سرا ABC7 Persed است.

بودین گفت: «چند رز پیش… اواخر هفته قزتاح.

دا بودین

SFPD توسط ABC7 News I-Team

“میدونی؟” به عنوان Sierra Persed.

آنها توسط یک متخصص، SF Standard، با DA Chesa Boudin همراهی می شوند

«از می خوام به سرچشمه چند چیسه با ماشین زلال با ماشین صاف و ماشین صاف و ماشین روشن و راهنما به عنوان امروز همه آن را عهد کرد که حفظ کند. حرمسرای خصوصی در بری بازماندان، تجاوز به ملیت من و نبرین به قصد نامگذاری و واردات عورت. باودن

جنجال پرامون، بحث آزار جنسی کجاست؟ کجاست شمیل بخش رضا بیمار استکه با قربانی مجاز مه داده با نگاه پازشکی درمان و مجموعه مدارک تایید کیند.

باودن، با اشاره به اینکه از کجا آمده اید: “حتی اگر یک پیام دقیق وجود داشته باشد، این نشانه تمایل به استفاده از DNA، ارسال یک پیام قوی، یک دوست، یک دوست است، هدف من به تحقیق مرتبط نیست. و این یک تصمیم جنسی است که یک منبع است.

بودن، یک بیانیه کردی، جایی که او آن را با DNA، به عنوان یک کیت، برای تجاوز جنسی، در Bray Sayer، جنایات، «مشکل دور هیما جا» دید.

پاهای Kneid: در نظر تجاوز جنسی، تجاوز و سوء استفاده

یا گفت: «دانیم چاند هزار پروندا دارگیر است.

در مورد دادستانی شما فرصت دارید که به داد و آوزود برگردید، همانطور که در مورد زائر تودرتو است. I-Team فهرست منابع، دکور، کشک، کرد، دفترچه یادداشت، محل کار SFPD و نقاط ایلات، ابتدای روز.

کیس دار همین دیش دادستانی شهر هونوز شخصی میشه میخوام بدونم کار واقعیت غیر قانونی کجاست خوبه؟ هیلاری رونن، سرپرست ناحیه ۹، سانفرانسیسکو، دی، نماینده قانونی است.

رونان میگوید: «آغار پاسماندگان میدانسند که ممکن است از شواهد دیانایی خودشان ذاکیرا شد و بعد از او که منفعت شد، پاسماندهی کیمتری ظاهر میکند».

چپ راست © ۲۰۲۲ KGO TV. تمامی حقوق محفوظ است.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر