Cineworld تایید کرده است که در حال بررسی ورشکستگی است


این سینمای زنجیره ای که مالک پیکچرهاوس نیز می باشد، مدعی است که از بلیت فروشی ضعیف رنج برده است.