CHP و LAPD از تعقیب راننده مظنون به سرقت خودرو دست کشیدند – اخبار Raft25


افسران اداره پلیس لس آنجلس راننده یک کیا سول سفید رنگ را در I-5 South در بربنک تعقیب کردند. مدت کوتاهی بعد، گشت بزرگراه کالیفرنیا تعقیب و گریز را به عهده گرفت.

مظنون در تعقیب ۱۱۰ بین ایالتی به سمت جنوب حرکت کرد و سپس منطقه مرکز شهر را ترک کرد.

در جریان تعقیب و گریز، راننده خودروی مشکوک به سرقت با سرعت بیش از حد رانندگی نمی کرد و حتی در هنگام تغییر لاین و دور زدن نیز به استفاده از چراغ راهنما ادامه می داد.

درست زمانی که مظنون در تعقیب چراغ قرمز نشان داد، مقامات CHP و LAPD تعقیب را متوقف کردند.