۲۶/۱۰: زمان پربیننده اخبار CBS


۱۰/۲۶: CBS News Prime Time – CBS News

اخبار CBS را تماشا کنید


جان دیکرسون در مورد اتهامات جدید سقط جنین علیه نامزد سنای جورجیا، هرشل واکر، تأثیر جنایات آمریکا بر انتخابات میان دوره ای، و دلیل کاهش درآمد META صحبت می کند.

اول پیدا کن

هشدارهای مرورگر را برای اخبار فوری، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.