یک عابر پیاده در بین ایالتی ۴۰۵ کشته شد و ۳ مسیر در نزدیکی خیابان دوونشایر بسته شد.


روز جمعه یک عابر پیاده در تپه‌های گرانادا بر اثر برخورد با خودرو کشته شد.

استفان برانت، افسر CHP گفت که افسران گشت بزرگراه کالیفرنیا در ساعت ۳:۱۵ صبح به بزرگراه ۴۰۵ و خیابان دوونشایر جنوبی فراخوانده شدند و در آنجا قربانی را در بزرگراه پیدا کردند.

مرگ مقتول در محل اعلام شد.

هویت مقتول و مدل خودروی حادثه‌دیده هنوز مشخص نشده است.

این حادثه منجر به بسته شدن سه باند بزرگراه برای چند ساعت شد.