یک روز گرم دیگر قبل از رسیدن جبهه سرد فردا


یک روز گرمتر قبل از آغاز جبهه سرد فردا – CBS DFW

اخبار CBS را تماشا کنید


در نهایت با کاهش دما به دهه ۸۰، احساس افت می کند.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای اخبار فوری، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.