گزارش عکس; حضور معاون اول رئیس جمهور در مرز شلمشهمحمد مخبر امروز هفدهم شهریورماه در سفر یک روزه خود برای بازدید از زیرساخت های اربعین از مرز شلمچه بازدید کرد.

کد خبر: ۱۳۷,۰۸۴

۱۰:۴۲ ۱۷ سپتامبر ۱۴۰۱