گزارش طرح ویزیت و داروی رایگان در شهر چمران (تنیده)


به همت پایگاه مقاومت بسیج پتروشیمی اروند انجام شد؛

کاروان بزرگ سلامت به مناسبت عید سعید فطر با حضور گروه جهادی شهدای گمنام، مرکز سلامت رضوی و با پشتیبانی پایگاه مقاومت بسیج پتروشیمی اروند در منقطه محروم تنیده شهر چمران مستقر شدند.

گزارش طرح ویزیت و داروی رایگان در شهر چمران (تنیده)

 

 دیدار نیوز خوزستان: خدمات این گروه جهادی شامل: ویزیت پزشکی، مامایی، تغذیه، طب سنتی و… دارویی به صورت تخصصی و عمومی، خدمات پرستاری، غربالگری دیابت و فشارخون و اجرای سیستم ارجاع به خدمات بیمارستانی بود.

با اجرای این طرح بیش از ٢٩٠ نفر بیمار در منطقه تنیده از توابع شهر چمران از خدمات درمانی و ویزیت و داروی رایگان، خدمات آموزشی شامل؛ امداد و نجات و کمک‌های اولیه، خدمات بهداشتی و.. بهره‌مند شدند.

 

گزارش طرح ویزیت و داروی رایگان در شهر چمران (تنیده)گزارش طرح ویزیت و داروی رایگان در شهر چمران (تنیده)