گزارش شده است که ماسک می خواهد نیروی کار توییتر را ۷۵ درصد کاهش دهد – dl-it


واشنگتن پست گزارش می دهد که ایلان ماسک قصد دارد چندین کارمند توییتر را در صورت خرید این شرکت رسانه اجتماعی اخراج کند. (۲۱ اکتبر)