کشف ملک در استرالیا: بزرگترین کشف کریستال مت که تاکنون در سنگ مرمر ساخته شده است


پلیس می‌گوید مقدار «حیرت‌انگیز» مواد مخدر در سنگ مرمر پنهان شده و از خاورمیانه وارد شده است.