کارگران راه آهن با قراردادی جدید به استراحت می پردازند.


اعتصاب کارگران راه آهن برای قرارداد جدید – سی بی اس سان فرانسیسکو

اخبار CBS را تماشا کنید


گزارش تیمی از مذاکره کنندگان در مورد قرارداد جدید کارگران راه آهن برای جلوگیری از اعتراضات پرهزینه (۹-۱۵-۲۰۲۲)

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای اخبار فوری، رویدادهای زنده و گزارش های ویژه دریافت کنید.