کارشناس ارزهای دیجیتال آمریکا به دلیل کمک به کره شمالی برای دور زدن تحریم ها زندانی شد


به گفته شاکیان، گریفیث که دارای مدرک Ph.D.