چه کسی در مسابقه بوکس بین کارگران بهداشتی و پلیس برنده خواهد شد؟ – دی ال آیتی dl-it


یادبود گرسنگی ایرلندی منهتن پایین

این پیوند اولیه شماست، زیرا کارگران خط مقدم / بوکسورها در مورد سطل زباله در صفحات مجلات براق صحبت می کنند: دانیل اوستر می میرد، East Flatbush Polyglot، دانشگاه نیویورک طرفدار تیلور سویفت است، خوراکی (ترتیب نام خانوادگی سابق)، نسبت به فروش بلیط های فارغ التحصیل به آبجو هات داگ هشدار می دهد. مانند دیپر. [ more › ]