پسر ۱۴ ساله در میان مجروحان تیراندازی راسلند – DL-IT


یک پسر ۱۴ ساله و یک نفر دیگر عصر پنجشنبه در تیراندازی در جنوب شهر راسلند زخمی شدند.

پلیس شیکاگو گفت که حدود ساعت ۷ بعد از ظهر، این نوجوان با یک زن در نزدیکی پیاده رو در میدان ۵۰۰ در خیابان ۱۰۴ شرقی بود که فردی تیراندازی کرد.

پسربچه از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان کودکان کومیر منتقل شد، جایی که وضعیت او خوب است.

پلیس گفت فرد دیگر به بیمارستان جامعه روزلند منتقل شده و وضعیت او مشخص نیست.

هیچ کس در بازداشت نبود.