پادکست دکه روزنامه فروشی ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ – خبرگزاری مهر


خبرگزاری مهر; گروه مجله: در این نسخه از پادکست دکه های روزنامه فروشی گزارش هایی از حضور نوروزی در مدارس، کشاورزی، دانش بنیان ها و شهرک ها را مرور کرده ایم.