وزارت بهداشت: نیازی به فاصله گذاری اجتماعی در مدارس نیست


نیازی به رعایت فاصله اجتماعی در مدارس نیست

ددارنیوز – دکتر کمال حیدری معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: هدف سازمان جهانی بهداشت از بازگشایی مراکز آموزشی پوشش ۷۵ درصدی واکسیناسیون علیه کرونا است.

حیدری ادامه داد: این عدد را رد کردیم و به ۷۷ درصد دو نوبت واکسیناسیون دانش آموزان رسیدیم. در واکسیناسیون معلمان، دانشجویان و اساتید دانشگاه، میزان پوشش واکسیناسیون کرونا در ایران بیش از ۸۵ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: نباید به واکسیناسیون بسنده کنیم، باید مواردی مانند بدپوششی را در مدارس و دانشگاه ها رصد کرد.

حیدری افزود: ما مانند گذشته نیازی به رعایت فاصله اجتماعی نداریم، اما همچنان باید رعایت کنیم. نیازی به نشستن نیست، خدا را شکر هوا برای تهویه مناسب است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رعایت فاصله ۲ یا ۱.۵ متری بین افراد ضروری است، گفت: خیر، نیازی نیست. اولین موقعیت بین آنها (فاصله برابر است با یک نفر) فاصله خوبی است.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: مهمترین چیز نظام منسجمی است که دانشگاه ها و مدارس موظف به رعایت آن هستند.

وی تصریح کرد: سیستم سندرمی بیان می کند که فردی که علائم دارد یا با افرادی که علائم را نشان می دهند در تماس بوده است باید جدایی خود را از دیگران گزارش دهد.