هفته ی کوسه. گرگ نورمن روز چهارشنبه با RSC روی تپه روبرو خواهد شدگرگ نورمن، گلف باز استرالیایی که مدیر عامل شرکت LIV Golf شده است، روز چهارشنبه با کمیته مطالعات جمهوری خواه محافظه کار دیدار خواهد کرد.