هجمه کیهانی: رسانه های طیف اصلاح طلب اصرار خاصی بر سوء تفاهم دارند


هجمه کیهانی: رسانه های طیف اصلاح طلب اصرار خاصی بر سوء تفاهم دارند

MeetNewsروزنامه کیهان نوشت: رسانه های زنجیره ای نه تنها ماجرا را تحریف می کنند، بلکه ماجرا را از میانه تا آخر روایت می کنند. آنها قصد ندارند متوجه شوند که نسخه مطالباتشان ظرف ۸ سال اجرا شده است و «دولت پرجام و دیگر هیچ»، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به اضافه ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان (با استحقاق فوری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) ) نفت صادرات کمتر از چند صد هزار بشکه، تورم حدود ۴۹ درصد، مطالبات و معوقات انباشته و رکود تورمی شدید. هجوم تورم در این روند نزولی طبیعی ترین اتفاقی است که اگر ظرف ۸ سال نهادینه شود، البته ظرف ۸ ماه نمی توان آن را به طور کامل از بین برد. اما در عرض ۷ تا ۸ ماه، دولت موفق شد نرخ رشد تورم را کاهش دهد و تورم را به ۴۲ درصد برساند.

در عین حال دولت با وجود دریافت خزانه خالی و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، موفق شد روند استقراض را متوقف کند و بودجه را افزایش دهد که محرک های مهم افزایش تورم و در عین حال بهبود صادرات و درآمدهای نفتی بود. . . در واقع بازگشت صادرات نفت به همراه برخی اقدامات اقتصادی دیگر – مانند افزایش صادرات غیرنفتی و … – توانست بحران کسری بودجه را مهار کند که می توانست تورم را به بالای ۶۰ درصد برساند.

آنچه امروز از استرس زندگی مردم به چشم می خورد در واقع میوه تلخ درختی است که در قالب تعلیق مدیریت اقتصاد کشور و نشستن بر امید غرب تولید شد.

اما در موضوع مذاکرات، مسائل زیادی وجود دارد که اتفاقاً رسانه های این طیف باید پاسخگو باشند نه طلبکاران. اولاً چرا قرارداد برگام را – با این همه اهمیتی که برای آن قائل هستند – نامتعادل، نامعتبر، ناامن و تحقیرکننده منعقد کردند؟ و ثانیاً چرا در حالی که درس‌های آن آشکار شده، همچنان بر احیای خود توافق (بدون لطمه‌ای به موضوع لغو، اعتبار و تضمین تحریم) اصرار دارند؟ آیا با این رویکرد از حقوق ملت ایران حمایت می کنند یا اینکه حالا که حق با ایران است، ماموریت دارند که به نفع آمریکا تمام کنند؟! نوع تحلیل این ابزارها در واقع این است که زورگویی و فقدان گزینه های طرف ایرانی را به کذب و ساختگی ترغیب می کنند و خروجی آن طبیعتا تسلیم مجدد در مقابل اجبار آمریکا به روال سال ۹۴ است. اکنون این کشور در وضعیت اقتصادی و منطقه ای بسیار بهتری نسبت به قبل قرار دارد و هشت سال پیش ایالات متحده در موقعیت بسیار ضعیف تری قرار داشت.

در نهایت حامیان دولت قبل و بنیانگذاران برجام بهتر از هرکسی از آسیب های وارده به زیرساخت های اقتصاد کشور و میزان تلاش و زمان صرف شده برای ترمیم این خرابه ها اطلاع دارند. پس عمدا سیاه نمایی می کنند اولاً برای سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت خود، ثانیاً برای برگرداندن موفقیت های هشت ماهه دولت جدید و ثالثاً برخی از آنها ظاهراً وظیفه دارند باتوم را زیر بغل آمریکایی محکوم به فنا قرار دهند. در مذاکرات