نگاهی به گرامیداشت روز روانشناسی و مشاوره


در نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۲ «قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره» در مجلس شورای اسلامی تصویب و نقطه عطفی در استقلال روان‌شناسان و مشاوران کشور شد. بر این اساس، شورای مرکزی سازمان نظام‌ روان‌شناسی و مشاوره کشور نیز روز نهم اردیبهشت را به عنوان روز روان‌شناس و مشاور تصویب کرد و چند سالی است که این روز در سراسر کشور گرامی داشته می‌شود.

روان‌شناسی در ایران، با وجود چالش‌ها و فرصت‌های رو به رشد، به عنوان یک رشته علمی به جایگاه در خور توجهی دست یافته است.

اما با این وجود، عدم‌پوشش بیمه‌ای خدمات روانشناسی و مشاوره هم از آن مسئله‌های کهنه و قدیمی است که دولت‌ها اراده‌ای برای حل آن ندارند.‌
شاهد آن هستیم که هرچند فرهنگ مشاوره و مراجعه به روانشناسان در بسیاری از مردم ایجاد شده، اما بیمه نبودن خدمات سلامت روانی رغبت آنها را برای مراجعه به مشاور و روان‌شناس کاهش می‌دهد.

انتظار می رود که استفاده از خدمات روانشناسی و مشاوره برای عموم مردم قابل دسترس تر باشد . دسترسی به خدمات پزشکی دولتی( در حوزه سلامت جسمی) می تواند نمره قابل قبولی بگیرد، اما قطعا حوزه سلامت روان نیاز به توجه بیشتری دارد.به عنوان مثال جای خالی حضور روانشناسان و مشاوران در همه مقاطع تحصیلی حس می شود.‌ روانشناسان درسی، با دانش آموزان هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی، کار می کنند و به آنها در برخورد با مشکلات رفتاری، مسائل آموزشی، ناتوانی ها و سایر جنبه ها کمک می کنند.

رسانه دیدار نیوز این روز فرخنده را به همه روانشناس های گرامی تبریک و شادباش میگوید .