نظریه نشت آزمایشگاهی قوی تر به نظر می رسد – Raft25 news


در زمان اولیه در روزهای همه‌گیری، این نظریه که کووید-۱۹ ممکن است در یک آزمایشگاه ویروس‌شناسی سرچشمه گرفته باشد، اغلب به عنوان یک نظریه توطئه بیگانه‌هراسی دست راستی رد شده است. طی ماه‌ها و سال‌های میانی، اطلاعات جدید نور متفاوتی را بر این ایده روشن کرده است. گزارشگران کاترین ایبان، مارا هویستندال و شارون لرنر به رایان گریم می پیوندند تا در مورد نظریه نشت آزمایشگاه بحث کنند.

نسخه به زودی