نشست هم اندیشی سران عشایر آبادان و خرمشهر با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند


اولین دیدار هم اندیشی سران عشایر آبادان و خرمشهر با «محمدرضا اسکندری» رئیس و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در اتاق ملاقات شهید موسوی برگزار شد.

به گزارش ددار نیوز، اولین دیدار سران عشایر و عشایر آبادان و خرمشهر با «محمدرضا اسکندری» رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند امروز در اتاق جلسات شهید موسوی برگزار شد.

در این جلسه که به دعوت و هماهنگی سران طوایف و عشایر برگزار شد، هیات مدیره، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند، نمایندگان محترم آبادان در مجلس شورای اسلامی و امام جمعه نیز حضور داشتند. . آبادان.

در این نشست سران عشایر و بادیه نشینان انتقادات و پیشنهادات خود را در راستای رونق اشتغال، اقتصاد و توسعه منطقه ارائه کردند. پیگیری بهتر مطالبات مردمی و استفاده از تجربیات، نظرات و پیشنهادات قبیله ای و قبیله ای. رهبران اعلام کردند که این موضوع مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

در پایان این جلسه بیانیه ای ۵ بند برای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند قرائت شد که به امضای سران طوایف و طوایف حاضر در جلسه و همچنین نمایندگان محترم آبادان رسید. و امام جمعه از آبادان.