نشست دانشگاه پیام نورستان خوزستان با معاونت فنی و حرفه ای استان


نشست دانشگاه پیام نورستان خوزستان با معاونت فنی و حرفه ای استان

MeetNews | به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان خوزستان، پروفسور صفری رئیس پژوهشکده دانشگاه پیام نور استان خوزستان در نشستی با موضوع تفاهم نامه بین دانشگاه پیام نور استان خوزستان و معاونت فنی حضور یافت. و بخش حرفه ای استان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دکتر اداره فنی و حرفه ای استان.

استاد ساوری در ابتدای این نشست گفت: دانشگاه پیام نور خوزستان در اکثر شهرستان های استان شعبه دارد و این یک مزیت است، تولیدی وابسته به دانش و پتانسیل هنری و حرفه ای.

وی سه حوزه مالی (علوم انسانی)، آموزش ملی و فراملی و فناوری های نوین و اقتصاد دانش بنیان را از مهمترین عوامل پیشرفت دانست.

در ادامه جلسه دکتر جلالی رئیس دانشگاه پیام نور استان اظهار داشت: دانشگاه پیام نور و گروه فنی و حرفه ای مکمل یکدیگر هستند و با جلسات مشترک نیازهای یکدیگر را بهتر درک می کنند.

وی افزود: من به کار گروهی اعتقاد زیادی دارم، زیرا در کار تیمی است که چالش ها، ضعف ها و نقاط قوت ظاهر می شود.

دکتر گفت. بیت مشعل، مدیرکل معاونت فنی و حرفه ای استانداری: تفاهم نامه باید با دید بهتر و سریعتر باشد.

باید به جوانان مهارت بیاموزیم و برای رفع موانع قانونی و درآمدی راهکار ارائه دهیم و آمادگی کامل خود را اعلام کنیم.

در پایان مقرر شد در اسرع وقت کارگروه تخصصی از دو طرف برای اجرای راهکارها تشکیل شود.