نازنین زاغری رتکلیف و انوشا عاشوری در راه انگلستان


لیزا تراس، وزیر امور خارجه، خطاب به مجلس عوام، از “قاطعیت شگفت انگیز” خانم زاغری رتکلیف، آقای آشوری، آقای طاهباز و خانواده هایشان قدردانی کرد و گفت “دردی که آنها تجربه کردند هرگز نباید تکرار شود. “. .

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر