رژیم لاغری سریع

میزگرد برنامه مهمان با موضوع “ایرانیان خارج از کشور”


میزگرد برنامه مهمان در ویژه برنامه دو مهمان به بررسی مسائل ایرانیان خارج از کشور و سیاست کلی رژیم در قبال این گروه پرداخت.

میزگرد برای برنامه مهمان درباره

دیدارنیوز: میزگرد برنامه مهمان من با حضور دکتر قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک و دکتر یزدانیان محقق به بررسی موضوع ایرانیان خارج از کشور پرداخت. احمد تابعی مجری این گفتگو در استودیو ددار بود.