مهاجران منتظر تغییر قانون پناهندگی در مرز آمریکا و مکزیک هستند


مهاجران در انتظار تغییر قوانین پناهندگی ایالات متحده و مکزیک – CBS News

اخبار CBS را تماشا کنید


مانوئل بوژورکز با یک خانواده مهاجر و یک کشیش محلی در تیجوانا در مورد تأثیر بخش ۴۲ بر درخواست پناهندگی برای پناهندگانی که از خشونت فرار می کنند صحبت کرد.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای آخرین اخبار، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.