معلم یک کلام و یک عبارت است برای معماری و تفسیر تمام زندگی ام


یادداشت به قلم علی حیدری شمی

معلم یک کلام و یک عبارت است برای معماری و تفسیر تمام زندگی ام
به نام خداوندگار آموزگارم

 دیدارنیوز | گل واژه ی درودم به تو باد، به تو آموزگارم، که شور زندگی را در نام پر معنای معلمی ات نواختی، آری معلم یک کلام و یک عبارت است برای معماری و تفسیر تمام زندگی ام، قدر دانی از حضورت هنر است و این را هر خفته ایی نتواند که بداند، می دانم که بی مهری های زمانه هرگز روح کلاست را آزرده نخواهد کرد، زیرا خود خوب می دانی که، هرکسی شایستگی شناختت را ندارد و در هر کلامی هم، اگرسیاسیون نامی از تو می برند، برای رونق بازار خویش است و بس، سپاسگزار لحظه لحظه های بودنت در درس های زندگی ام هستم، چه درس هایی که بر تخته نوشتی و پاک کردی، اما در ذهن ها حکاکی شد و هرگز از یادها نخواهد رفت، رد پاهایت میان راهروهای نیمکت ها ،رد پای زندگی بود، درودم و سپاسم هدیه به پیشگاه تو باد. 

اراد تمند شما خوبان نیک اندیش ۱۴۰۱/۲/۱۱

علی حیدری شمی معلمی از خوزستان اهواز