مراسم معارفه مدیران جدید برگزار شد


دکتر انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با صدور احکام جداگانه ای زهرا متکی را به عنوان سرپرست روابط عمومی، مهرداد میمبینی را به عنوان سرپرست امور حقوقی و قراردادها و امین معاوی را به عنوان دستیار مدیرعامل در حوزه مسئولیت اجتماعی منصوب کرد. .

مراسم معارفه مدیران جدید برگزار شد

دیدارنیوز – سرویس خوزستان: به نقل از PR Bindirham Petrochemicals. نیک انصاری در مراسم معارفه مدیران جدید که صبح امروز – سه شنبه ۱۵ شهرفر – با حضور محمدرضا کریمی مدیرعامل پتروشیمی اروند و جمعی از مدیران ارشد شرکت های پتروشیمی و مدیران ارشد بندر امام برگزار شد. پتروشیمی ها در اتاق جلسات مجتمع با تشریح فعالیت ها و اهداف مهم مورد انتظار و تشریح راهکارهای پیش رو برای مدیران جدید و آرزوی موفقیت برای آنها در انجام وظایف محوله.
در ادامه این آیین؛ امین معاوی که پیش از این مسئولیت روابط عمومی را بر عهده داشت، مورد تجلیل قرار گرفت و به سمت جدید معرفی شد.

باید گفت. زهرا متکی پیش از این به عنوان رئیس روابط عمومی پتروشیمی اروند فعالیت می کرد و مهرداد میبینی نیز مسئولیت هایی مانند سرپرستی امور حقوقی و قراردادهای پتروشیمی تندگویان را بر عهده دارد.

مراسم معارفه مدیران جدید برگزار شدمراسم معارفه مدیران جدید برگزار شد