مراسم تودیع و معارفه برق منطقه ۲ اهواز برگزار شد


مراسم تودیع و معارفه برق منطقه 2 اهواز برگزار شد

MeetNews | به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز، مدیرعامل این شرکت در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل برق منطقه دو گفت: فعالیت در صنعت برق و شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیازمند کشت در دو بعد فنی و اجتماعی است چرا که این یک گروه خدماتی با تعداد زیادی از افراد از یک سو و متخصصان و صاحبان مشاغل از سوی دیگر است. داشتن این روحیه ضروری است.

عبدالحمید عباس الشیاری افزود: در حال حاضر نعمت برق در سراسر شهر اهواز به راحتی در اختیار مردم و فعالیت همکاران ما در زمینه چشم انداز این شرکت و دسترسی به ۹۹ دقیقه خاموشی در سال برای هر مشترک برنامه ریزی شده در سال است. یک راه خاص.» در مراحل عملیاتی خود است.
وی خاطرنشان کرد: باید بدون وقفه و در طول سال و در منطقه ما که دوره گرما طولانی و شدت آن زیاد است به رفاه و آسایش مردم رسیدگی کرد و این تلاش و خدمت دو چندان می شود.

الشیعی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: برای گذراندن موفقیت آمیز پیک تابستانی ۱۴۰۱ و با توجه به شروع زودهنگام فصل تابستان، برنامه ریزی دقیق و با توجه به آمادگی فنی کامل همکاران انجام شده است. ، از ناظران انتظار داریم. مردم شهر اهواز الگو را رعایت کنند.. ما را در استفاده از برق با شبکه پایدار یاری کنید.

با قدردانی از زحمات شعاع عبداوی، مدیر سابق امور برق منطقه ۲، گفت: منطقه ۲ مناطق مختلف شهری و روستایی را فراهم می کند که در زمان مدیریت آقای عبداوی خدمات ارزنده ای ارائه کرد و امیدواریم در دوره آقای عبداوی این مسیر رشد کند. دوران تصدی بندرزاده.» ادامه.

گفتنی است آرش بندرزاده مدیر جدید امور برق منطقه ۲، شرکت توزیع نیروی برق اهواز و مدیر امور برق منطقه یک و شهر حمیدیه را در کارنامه کاری خود دارد.