محبوبیت جو بایدن به اوج خود رسیده است


محبوبیت جو بایدن به اوج خود رسیده است

دیدارنیوز: بر اساس آخرین نظرسنجی منتشر شده توسط CBS USA، محبوبیت جو بایدن به پایین ترین حد خود رسیده است.

بر اساس این نظرسنجی، محبوبیت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در اوایل آوریل به ۴۲ درصد کاهش یافت، سطحی که به گفته تلویزیون آمریکایی به پایین ترین سطح خود رسید.

محبوبیت رئیس جمهور از فوریه و مارس کاهش یافته است.

در ماه های ژانویه و نوامبر ۴۴ درصد به بایدن رای دادند و در ماه اوت میزان محبوبیت او ۵۰ درصد بود. همچنین ۶۲ درصد از عملکرد وی در مارس ۲۰۲۱ راضی بوده است.

شرکت کنندگان در نظرسنجی جدید بدترین نتیجه را به بایدن دادند و همچنین گفتند که او در مدیریت تورم در ایالات متحده عملکرد خوبی نداشته است. و ۳۱ درصد از شرکت کنندگان در این خصوص به دولت وی رای مثبت دادند در حالی که ۶۹ درصد مخالف عملکرد وی بودند.

بایدن در مدیریت اقتصادی آمریکا نیز نمرات پایینی دریافت کرد. ۳۷ درصد از مدیران وی در بخش اقتصادی راضی هستند، اما ۶۳ درصد رای منفی دادند.

با توجه به مدیریت بحران در اوکراین، ۴۵ درصد از پاسخ دهندگان از نحوه برخورد بایدن با این موضوع ابراز رضایت کردند، در حالی که ۵۵ درصد دیگر ابراز نارضایتی کردند.

۲۰۶۲ بزرگسال در این نظرسنجی شرکت کردند.