مایلز ساندرسون، مظنون یک پرونده چاقوکشی در کانادا، پس از دستگیری درگذشت


او افزود که اندکی پس از دستگیری، ساندرسون دچار “مشکلات پزشکی” شد و به بیمارستان ساسکاتون منتقل شد و در آنجا مرگ او اعلام شد. وی جزئیات بیشتری ارائه نکرد و گفت که برای مشخص شدن علت مرگش کالبد شکافی لازم است.