لارنس ری به اتهام آزار و اذیت دوست دخترش در کالج سارا لارنس محکوم شد


نیویورک – کم اهمیت مردی متهم به سوء استفاده از دوست دختر دانشگاهی دخترش برای پول و رابطه جنسی او به اتهام آزار و اذیت جنسی و کار اجباری محکوم شد.

لارنس ری به محل سکونت دخترش در کالج سارا لارنس نقل مکان کرد در شهر وستچستر در سال ۲۰۱۰ و او شروع به دستکاری قربانی کرد.

زنی شهادت داد که ری او را مجبور به تن فروشی کرده است او در چهار سال میلیون ها دلار به او پرداخت.

وکیل سعید ری ری قربانی شدو اینکه جوانانی که با آنها زندگی می کرد باعث شده بود او احساس پارانوئید کند و مورد حمله قرار بگیرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این داستان در حال تحول به زودی دوباره بررسی کنید.