رژیم لاغری سریع

قانون «سامانه سینمایی» / استانداردسازی قراردادها تشکیل شود – خبرگزاری مهر


بویان کاولی، رئیس انجمن دستیاران سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سینمای ایران در سطوح مختلف نیازهای متفاوتی دارد، گفت: اگر بخواهم نیازهای سینمای ایران را ببینم باید به برخی از آنها اشاره کنم که یکی از آنها بحث تورم زدایی است. ” در واقع بیش از همه دهه های سینما و تلویزیون رمز و راز شما در همان پست ها نگاه و احساس یکسانی دارید.

وی ادامه داد: تشکیل قانون نظام سینمایی (صنعت سینما)، شفافیت بودجه و خصوصی سازی در صنعت سینما نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

این فعال سینمایی تاکید کرد: نکته دیگری که باید در سینما مشخص شود، رابطه تولیدکننده به عنوان کارفرما با کارگران یا کارگران – عوامل هر پروژه و میزان مسئولیت طرفین در قبال یکدیگر است.

حامی من وی در پایان گفت: با توجه به امکان مناسب سازی نظام صنعت سینما، تعهدات دولت و بازرگانان در قبال اهالی سینما و سینما در خصوص بیکاری، ازکارافتادگی، بیمه سلامت، سنوات، افزایش مبلغ. حق بیمه و غیره منقضی می شود.