فرمول قهرمانی لیگ؛ گل نخور، قهرمان شو!


فرهاد مجیدی انتقاد

 

دیدارنیوز ـ شقایق آسیایی: بر اساس آماری در ۱۰ سال گذشته لیگ برتر فوتبال ایران آنالیز شده، تکلیف قهرمان را عموما بهترین خط دفاع لیگ مشخص کرده است. تنها در دو دوره بهترین خط حمله به تنهایی باعث قهرمانی یک تیم شده است. گفتنی است در ۶ دوره نیز بهترین تفاضل گل هم متعلق به تیم اول بوده است. در ادامه ده سال گذشته لیگ از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ را با هم بررسی می‌کنیم.  همانطور که می‌بینید در لیگ ایران برخلاف بسیاری از لیگ‌های دنیا خط دفاع و عملکرد آن بر موفقیت خط حمله برتری دارد.

فصل ۹۱ ـ ۹۰

در لیگ فصل ۹۰ـ۹۱ در لیگ ۱۸ تیمی، سپاهان اصفهان با ۵۴ گل زده و ۲۷ گل خورده قهرمانی لیگ را به دست آورده است. نایب قهرمان تراکتور تبریز هست با ۵۷ گل زده و ۳۲ گل خورده است. پس در این لیگ قهرمانی نصیب تیمی شده که بهترین خط دفاع را دارا بوده است.

فصل ۹۲ ـ ۹۱

در لیگ ۱۸ تیمی استقلال تهران موفق شده که جام را بالای سر ببرد، که در این فصل نیز بهترین خط دفاع را استقلال در اختیار دارد که تنها ۱۸ گل دریافت کرده است. در مقابل ۴۲ گل نیز به ثمر رسانده است. در آن فصل تراکتور با ۵۵گل زده و ۳۲ گل زده جایگاه دوم را در اختیار دارد، ولی بهترین خط حمله متعلق به سپاهان است که مهاجمین این تیم ۶۰ گل به ثمر رساندند، ولی خط دفاع این تیم بسیار متزلزل نشان داده و ۳۳ گل دریافت کرده است.

فصل ۹۳ ـ ۹۲

در فصل ۹۳ـ ۹۲ در لیگ ۱۶ تیمی فولاد خوزستان با ۳۶ گل زده و ۲۴ گل خورده قهرمان لیگ برتر شد. این در حالی است که پرسپولیس با ۱۵ گل خورده و ۳۴ گل زده مقام دوم را کسب کرد. این لیگ جزو معدود لیگ‌های است که بهترین خط دفاع رتبه اول را کسب نکرده است. گفتنی است در این لیگ ملوان با ۴۰ گل زده آمار بهترین خط حمله را بر عهده دارد، ولی در جایگاه هفتم جدول لیگ قرار دارد.

فصل ۹۴ ـ ۹۳

در لیگ ۱۶ تیمی سپاهان اصفهان با ۲۷ گل خورده و ۴۶ گل زده قهرمان لیگ شده است در حالی که نایب قهرمان تراکتور با وجود اینکه  ۵۸ گل به ثمر رسانده است و عنوان بهترین خط حمله را از آن خود کرده است، ولی دریافت ۳۴ گل خورده باعث شده که این تیم در خط دفاع آمار ضعیفی داشته باشد.

فصل ۹۵ـ ۹۴

در لیگ ۱۶ تیمی استقلال خوزستان به عنوان قهرمانی لیگ دست یافت این تیم با ۱۴ گل خورده بهترین دفاع لیگ را در اختیار داشت و موفق شد ۳۳ گل هم به ثمر برساند. در این لیگ پرسپولیس با وجود اینکه با ۵۰ گل زده داشت و عنوان بهترین خط حمله را در اختیار داشت با دریافت ۳۴ گل در دفاع عملکرد خوبی نداشت و در جدول نیز جایگاه دوم را کسب کرد.

فصل ۹۶ـ ۹۵

در لیگ ۱۶ پرسپولیسی‌ها با دریافت تنها ۱۴ گل زده و به ثمر رساندن ۴۶ گل زده هر دو عنوان بهترین خط دفاع و خط حمله را در اختیار دارند. استقلال با ۴۵ گل زده و دریافت ۲۷ گل خورده جایگاه دوم را در اختیار دارد.

فصل ۹۷ـ۹۶

در لیگ ۱۶ تیمی این فصل پرسپولیس با دریافت ۱۵ گل و به ثمر رساندن ۴۸ گل، اول شد. ذوب آهن با دریافت ۳۰ گل و به ثمر رساندن ۴۶ گل در جایگاه دوم قرار گرفت. در این لیگ پرسپولیس عنوان بهترین خط دفاع و بهترین خط حمله را بر عهده داشت.

لیگ ۹۸ـ۹۷

پرسپولیس در لیگ ۱۶ تیمی با دریافت ۱۴ گل و به ثمر رساندن ۳۶ گل عنوان اول را به دست آورد. سپاهان با ۴۶ گل زده بهترین خط حمله را در اختیار داشت، ولی با دریافت ۲۰ گل عملکرد خوبی در دفاع نداشت. در این لیک استقلالی‌ها با دریافت تنها ۱۳ گل خورده بهترین عنوان خط دفاع را در اختیار داشتند، ولی نتوانستند عنوان قهرمانی را به دست آورد. آبی‌ها در این لیگ ۴۰ گل نیز به ثمر رسانده بودند.

لیگ ۹۹ـ۹۸

در این فصل پرسپولیس در لیگ ۱۶ تیمی به قهرمانی رسید. این تیم موفق شد در این لیگ با دریافت تنها ۱۷ گل بهترین خط دفاع لیگ را در اختیار داشته باشد قرمز‌ها در این لیگ ۴۶ گل نیز به ثمر رساند، ولی عنوان بهترین خط حمله در اختیار استقلال بود که با وجود اینکه خط حمله موفقی داشتند و موفق شد ۵۵ گل به ثمر برساند با دریافت ۳۱ گل نتوانست در خط دفاع هم عملکرد خوبی داشته باشد.

لیگ ۱۴۰۰ ـ ۹۹

پرسپولیس در لیگ ۱۶ تیمی جام قهرمانی را بالای سر برد. در این لیگ پرسپولیسی‌ها با دریافت تنها ۱۴ گل بهترین خط دفاع را در اختیار داشتند و موفق شدند. این تیم همچنین ۴۷ گل نیز به ثمر رساند. در این لیگ سپاهانی‌ها با به ثمر رساندن ۵۳ گل آمار بهترین خط حمله را در اختیار داشتند، ولی دفاع آن‌ها ۲۴ گل دریافت کرد. در این فصل نیز بهترین خط دفاع به قهرمانی لیگ رسید.