عیادت از تعدادی از مجروحان حوادث اخیر


سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور از تعدادی از مجروحان حوادث اخیر در یکی از بیمارستان های تهران عیادت کرد و در جریان روند درمان آنها قرار گرفت.

عیادت از تعدادی از مجروحان حوادث اخیر

دیدارنیوز: رئیس جمهوری ساعتی پیش از تعدادی از مجروحان ناآرامی های اخیر در یکی از بیمارستان های تهران عیادت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ساعتی پیش در جریان بازدید از یکی از بیمارستان های تهران از تعدادی از مجروحان ناآرامی های اخیر عیادت کرد و در جریان روند درمان و درمان آنان قرار گرفت.