عقد قرارداد احداث جاده چهارخطه دزفول – ششتر بین بانک رفاه خوزستان و اداره کل راه و شهرسازی


قرارداد تسهیلات ماده ۵۶ بانک رفاه خوزستان به منظور احداث جاده چهارخطه دزفول – ششتر با اداره کل راه و شهرسازی امضا شد.

عقد قرارداد احداث جاده چهارخطه دزفول - ششتر بین بانک رفاه خوزستان و اداره کل راه و شهرسازی

دیدارنیوز_خدمه خوزستان: در روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ شمسی و با توجه به موافقت و تصویب تسهیلات مقرر در ماده ۵۶ به منظور چهارخطه شدن جاده دزفول – ششتر توسط دکتر لاله غنی مدیر عامل بانک الرفا و اعضاء. . برای کمیته عالی اعتبار بانک رفاه، دو طرف قرارداد تسهیلات بین بانک رفاه خوزستان و اداره کل راه و شهرسازی را امضا کردند.

جاده دزفول به شوشتر. جاده ای پر تردد است که تصادفات زیادی در این محور رخ داده و افراد زیادی در این محور مجروح و جان خود را از دست داده اند.