عراق: دست کم ۲۳ نفر در درگیری پس از استعفای مقتدی صدر کشته شدند


مقتدی صدر روحانی شیعه از عراقی ها به دلیل کشته شدن دست کم ۲۳ نفر در درگیری ها عذرخواهی کرده است.