طوفان استوایی نیکول با احتیاط به فلوریدا نزدیک می شود


طوفان استوایی نیکول روز چهارشنبه به یک طوفان نادر نوامبر در فلوریدا تبدیل خواهد شد. (۹ نوامبر)