شهردار – DL-it dl-it


الکساندر مارکوشین، شهردار ایربین می گوید تا زمانی که این منطقه از روسیه آزاد نشود، اجازه ورود خبرنگاران به ایربین داده نخواهد شد. مارکوشین ادعا می کند که جریان محتوای رسانه ای از ایربین به افشای مواضع نظامی روس ها کمک می کند و می گوید این اقدام برای جلوگیری از خطر برای جان اوکراینی ها طراحی شده است. این گزارش یک روز پس از آن منتشر می‌شود که برنت رنو، روزنامه‌نگار آمریکایی در یکی از شدیدترین درگیری‌ها از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، در حومه کیف کشته شد و یک نفر دیگر زخمی شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر