شهردار مینیاپولیس اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به سقط جنین را در شهر ممنوع کرد


مینیاپولیس شهر مینیاپولیس به سایر ایالت ها در انجام اقدامات قانونی علیه زنانی که سقط جنین می کنند کمک نخواهد کرد.

شهردار جیکوب فری بعد از ظهر چهارشنبه فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن کارمندان شهر از ارائه اطلاعات در مورد بیماران یا ارائه دهندگان سقط جنین به سایر ایالت ها یا حوزه های قضایی منع می شوند.

6p-vo-frey-abortion-2-wcco1sa6.jpg

SC

از آن زمان، چندین کشور همسایه این عمل را ممنوع کرده اند رو در ماه ژوئن توسط دادگاه عالی ایالات متحده محکوم شد.

این اولین فرمان اجرایی برای یک شهردار DFL از زمانی است که رای دهندگان در پاییز گذشته به او قدرت بیشتری دادند.

بعد، بعد: رای دهندگان کانزاس از حقوق سقط جنین دفاع می کنند