شمار قربانیان رانش زمین و سیل در فیلیپین به ۱۱۵ تا ۲۵ نفر افزایش یافت.


نظر خود را بنویسید لغو پاسخ