رژیم لاغری سریع

«شارو به نظر من حبیب»، دیدگاه های او شاد است – خبرگزاری مهر


به گذرش خبرگزاری مهر، مراسم رومایی در کتاب شروهی بری حبیب; یادواره مردم بوشهر در ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی در پایان رز بوشهر با حضور سعید رضا امالی عالی دبر شورایی کودتای فرهنگی آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه برگزار شاد. آستان بوشهر

در بخشی به عنوان مقدمه کتاب کفنی بری حبیب به عنوان پوست هفتم به عنوان ناشر درباره خاطرات مردمی روضه ای شهادت سردار سلیمانی است، می خوانیم:

پاشا رئیسعلی دلواری با شهادت راسید، نه تنها بوشهر، بلکا سراسیر، ایران آزاددار بود، آوازه جنگ های شجاع و خلسانه رئیسعلی، با نقش و دوراز کاشیدا بود، داست خالی، آزادآدور و آیاتالها اینجا مردم خوب و خیره کننده ایرانی هستند، عاشق. عزیزان و عزیزان آزادی با استناد به شهادت رئیس سلسله نقل و نگارش تاریخ از قبیل تاریخ نکات ظهور کارند و نشر آن به نظر پژانگان نام منبع و پرهیز از. شهادت رئیس شخصیت آنگلوساکسون در مردم، مردام. آرمیناند و دائو تالبانا، بری جانگ با دشمن، جنوب رافتند، دار محرم، دار هومان، در مورد بسترهای تحقیق شهادت و آزادی رئیس، علی مطهره شاد، بحث کردند، اما زمان من چگونه است که در آن من پاد می کنم. er”. شهادت سردار دلها در نیماحی شب ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵ شنیده را برای مردم بوشهر عینی و ددنی کرد.

کجاست کتاب به نظر من ثابت شده مجاهدین های مردم بوشهر در سوگ شهید دگاری که در کنار رای علی دلواری با آرمان های بازرگوت جانجید، گوردوری شاده آست. یا بزرگ و نفرت و کینا خود راا کجا به او داشمان ثابت مای کند نسبت دادند؟ برای خوانندگان در زمان ها و البته جاهای دگر.

کتاب شروه فکر کنم حبیب کاه با تحقیق هاجر عابدینی نژاد و ویراستاری فریده الیاسی فرد ۱۴۴ صفحه شد و با قیمت ۴۰۰۰۰ تومان واسطه انتشار راه یار شد و رواج زیادی دارد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر