سکوت خدا به معنای رضایت نیست


سکوت خدا به معنای رضایت نیست

دیدارنیوز – حسین جعفری *: در این بخش به آیه ای از سوره مائده می پردازیم:

آیه سوره مائده ۱۰۱۴

خدایا، تو را نمی بینم، اگر به سوی تو بیایی، اگر به سوی تو بیایی، و اگر دور شوند، هنگامی که به سوی تو فرود آیند، هنگامی که فرود می آیند؟

مردمی که به آنها ایمان آوردند! در مورد چیزهایی که اگر برای شما فاش شود شما را ناراحت می کند نپرسید! و اگر از آنها بپرسی که قرآن چه زمانی نازل شد، بر تو نازل شده است. خداوند آنها را بخشید (و آنها را نادیده گرفت). خداوند آمرزنده و مهربان است.

نکات:

۱- نزول آیه قبل در توضیح مجمع البیان علی بن ابی طالب علیه السلام که پیامبر صلی الله علیه و آله روزی خطبه ایراد کرد و خداوند به زیارت دستور داد. شخصی به نام عکاشا – در روایتی ربوده شده – گفت: آیا این امر برای هر سال است و هر سال باید حج بجا آوریم؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله جواب سوال او را نداد، ولی لجبازی کرد و دو سه بار سوالش را تکرار کرد و هر سال بر شما واجب می شود و اگر در تمام سال ها واجب باشد. ، شما قادر نخواهید بود. برای انجام آن، و اگر مخالفت کردی، گناهکار هستی، پس تا زمانی که چیزی به تو نگفته ام، اصرار مکن، زیرا (یکی از) چیزها باعث نابودی (برخی) قبایل گذشته شده است. و پرحرف و از پیامبرشان بسیار سؤال کردند، پس هنگامى که تو را امر مى کنم که به اندازه توانت آن را انجام دهى (و چون تو را از چیزى بازداشتم، از آن خوددارى کن، و آیات پیشین، نازل شدند و از آن باز داشتند.

۲- فکر نکنید اگر خداوند در مورد بعضی چیزها سکوت کرده، از آنها غفلت کرده است، بلکه خواسته ما را رشد دهد و در واقع به ما داده که چگونه این کار را انجام دهیم.

۳- چند سوال به ظاهر تقوا! نتیجه محدودیت کار انسان است نه عبادت و اطاعت. این احمقانه است!! اصل این است که اگر چیزی «نباید» اعلام می شود و اگر اعلام نشد یعنی انسان مختار است و در افعال «باید» خلاصه به این معناست که هر کاری می شود کرد. بنابراین «زمانی که از ما خواسته می شود که هر کاری از دستمان بر می آید انجام دهیم (اگر به من امر کنید هر کاری می توانم انجام دهم) و هنگامی که چیزی بر ما حرام است پرهیز کنیم».

نتیجه بگیرم که این اصل مهم را نیز می توان استنباط کرد که در قرآن دستور به انجام کاری (بدون ذکر محدودیت خاصی) وجود داشته باشد و پس از سؤال جزئی از «علمای صالح» روش خاصی برای آن وجود داشته باشد. . انجام این توصیه حتی اگر لازم باشد از مؤمنین سؤال شود، به معنای صحیح نبودن آن از راه های دیگر نیست!! به عبارت دیگر، اکنون که هر سؤالی مطرح و پاسخ داده شده، بر ارادتمندان و پیروان این ائمه و شیعیان (و صاحبان علم بی بدیل) واجب شده است، اگر می خواهند در دایره عشق و ولایت بمانند. علیرغم اثبات اینکه موضوع نفی ما تسلیم نخواهد شد، به این روش خاص عمل کنید.

۵. نتیجه منطقی دیگر این است که آنچه دارای اولویت و اصالت است. آزادی کار جز در اموری که روشن و شفاف باشد. حرام است (نه با استنباط های چند مرحله ای، چندلایه، استنباطی و ستودنی!) و در عمل، «بسط» معیار تکالیف است.

۶- نمونه بارز این اصرار زیاد بر روشن شدن تمام جزئیات کار خداوند را می توان در ماجرای ذبح گاو بنی اسرائیل مشاهده کرد.

۷- ممکن است اعتقاد بر این باشد که در اموری مانند وضو (که آیات قرآن هر دو طرف شستن را از بالا به پایین یا از پایین به بالا تحمل می کند، همین حکم جاری است و اگر برای کنجکاو نباشد). سوال شیعه و سنی به هر دو صورت وضو می گیرند!!گفت این وضو بیشتر جنبه سیاسی دارد به نوعی در منطقه آزاد و آزادی عمل نشانه شناسایی شیعیان در بین خود و آن ها بود. اسرار شیعه را در نظر گرفت و لذا تاکید شد که اسرار محمد فاش نشده است…)

*پژوهشگر دینی