سوال وزیر اقتصاد از مدیران بورس – wsnlab


راهکارهای میان مدت و بلندمدت حمایت از بازار سرمایه در نشست تخصصی وزیر اقتصاد و دارایی با رئیس سازمان بورس و مدیران شرکت های بزرگ پذیرفته شده در وزارت اقتصاد بررسی شد.

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز (شنبه) در نشست با مدیران بورس و فعالان بازار سرمایه، با تاکید بر لزوم اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار سرمایه، اظهار کرد: با وجود جهانی بودن شرایط و عوامل خارجی، وضعیت بازار تلقی می شود سرمایه کارآمد است، اما مدیریت عوامل داخلی از منظر بلندمدت نیز باید پشتیبان بازار باشد.

وی با اشاره به نگاه مثبت رئیس جمهور و حمایت از راهکارهای حمایتی بازار سرمایه، تصریح کرد: به عنوان مثال موضوع اصلاح اساسنامه اقشار پالایشی و کم درآمد و همچنین موضوع سپرده ها به سمت ثبات بازار با یک طرح تکمیل شده است. پیشرفت سریع کار .

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، وزیر اقتصاد از مدیران بورسی خواست تا پیشنهادات خود را برای اصلاح بازار سرمایه میان مدت و بلندمدت به صورت فهرستی به دولت ارائه کنند تا لایحه قانون بودجه . قابل تایید است. بر اساس این پیشنهادات، با همکاری دستگاه های حاکمیتی و نظارت قبلی بر عواملی که پتانسیل تأثیرگذاری بر بازار سرمایه را دارند، تدوین شد.

هلدینگ ها نیز در این جلسه با اشاره به گزارش مثبت شرکت ها و روند افزایشی سودآوری شرکت های بورسی، با تخصیص منابع برای انتشار اوراق ثانویه و حمایت از سهام خود در بازار موافقت کردند.

انتهای پیام