ساعات کاری در ماه رمضان کاهش یافته است


سخنگوی دولت اعلام کرد

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت از پایان ساعت کاری در ماه مبارک رمضان یک ساعت زودتر خبر داد. وی گفت: زمان شروع به کار دستگاه های اجرایی طبق روال معمول خواهد بود و تنها یک ساعت از پایان ساعت کاری کسر می شود.

ساعات کاری در ماه رمضان کاهش یافته است

دیدارنیوز: سخنگوی دولت گفت: بر اساس مصوبه شورای دولت ساعت کاری ادارات یک ساعت مانده به ماه مبارک رمضان به پایان می رسد.

علی بهادری جهرمی گفت: بر اساس مصوبه روز چهارشنبه هیئت دولت با عنایت به آغاز ماه مبارک رمضان و به منظور استفاده بهتر از فرصت های عبادی کارکنان در این ماه، ساعت کاری دستگاه های اجرایی یک ساعت زودتر تمام می شود.”

وی افزود: بنابراین با توجه به تصمیم ستاد کرونا مبنی بر بازگشت ساعت کاری به حالت عادی، ساعت شروع به کار دستگاه های اجرایی طبق روال معمول خواهد بود و تنها یک ساعت از پایان کار کسر می شود. ساعت ها.”