زنگنه: ما باید با نگرانی زیاد به روابط با همسایگان خود ادامه دهیم


زنگنه: ما باید با نگرانی زیاد به روابط با همسایگان خود ادامه دهیم

MeetNewsیک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: نسل جدیدی از رهبران در خاورمیانه و منطقه عربی خلیج فارس وجود دارند که ویژگی های متفاوتی با رهبران قبلی دارند و در این زمینه تلاش می کنند برای تقویت جایگاه خود در کشورهای خود اقداماتی انجام دهند. “

صباح زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معتقد است مهمترین اولویت های دستگاه سیاست خارجی کشور در سال جاری در عرصه منطقه ای به ویژه در برخورد با کشورهای عربی خلیج فارس و غرب آسیا چیست و چرا تلاش برای بهبود روابط با برخی از این کشورها از جمله عربستان سعودی هنوز به امتیاز منتهی نشده اند؟ وی افزود: در حال حاضر نسل جدیدی از رهبران در این حوزه‌ها مسئولیت داشتن ویژگی‌های متفاوت نسبت به رهبران قبلی را بر عهده گرفته‌اند و تلاش می‌کنند برای تقویت جایگاه خود در داخل کشور گام بردارند و در این زمینه شاهد رفتاری متزلزل هستند. گفت: در حوزه سیاست داخلی و خارجی هستیم.

زنگنه گفت: آنها در تلاشند تا از رویه های سنتی و سنتی فاصله بگیرند و حداقل در داخل کشور خود سیاست های نوسازی را دنبال کنند.

وی تصریح کرد: در بررسی سیاست‌های آنها شاهد نوعی اقدامات شوم و سیاست‌های متزلزل هستیم، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در عرصه منطقه‌ای و از سوی دیگر تعامل با سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه، سیاست‌های پایدار و قوی داشته باشند. . کشورهای متاثر از فضا کلیت جهان، نوسانات قدرت های بزرگ، موضوع انرژی و اقتصاد نیز هست.

این کارشناس برجسته مسائل خاورمیانه در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه در نوع تعامل با این کشورها نمی توان یک سیاست را دنبال کرد و باید بر اساس سیاست های خود عمل کرد، اظهار کرد: تاکنون چهار دور مذاکره دو کشور انجام شده است. ایران و عربستان سعودی و می بینیم که ناگهان با رفتارهای پوچ و افراطی می توان مذاکرات را به حالت تعلیق درآورد تا در این فرآیند به درستی محاسبه نشود.

زنگنه با بیان اینکه هر زمان اعلام می شود تلاش می کنیم روابط را بهبود ببخشیم باید به این نکته نیز توجه کنیم که در منطقه دلایل متعددی وجود دارد که خوش بینی به بدبینی تبدیل شده است، اضافه کرد: در این زمینه لازم است. در این زمینه در دام خوش بینی نیفتند و وسواس و حساسیت روابط با همسایگان را از نزدیک دنبال کنند.