زلزله ۵.۱ ریشتری هرمزگان را لرزاند


زلزله 5.1 ریشتری هرمزگان را لرزاند

دیدارنیوززمین لرزه ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر دقایقی پیش منطقه تخت هرمزگان را لرزاند.

مناطق مختلف هرمزگان در جنوب کشورمان در ماه های اخیر چندین بار زلزله های شدیدی را تجربه کرده اند.

گزارش اولیه زلزله

سایز: ۵.۱
مکان: استان هرمزگان – اطراف تخت
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۰۷/۰۳/۱۴۰۱، ۱۸:۵۵:۱۶
طول جغرافیایی: ۵۶.۵۸
عرض جغرافیایی: ۲۷.۶۵
عمق زمین لرزه: ۱۸ کیلومتر

نزدیکترین شهرها:
۱۷ کیلومتری تخت (هرمزگان)
۲۳ کیلومتری قلعه گزی (هرمزگان)
۳۳ کیلومتری سارگس (هرمزگان)

نزدیکترین مراکز استانی:
۵۹ کیلومتری بندرعباس
۲۹۶ کیلومتری کرمان