رویداد ملی شبانه برای گرد هم آوردن افسران پلیس محلی و جوامع – WSVN 7News


(WSVN) – پلیس و اداره آتش نشانی میامی داد میزبان یک رویداد شبانه جامعه ملی بود.

ساکنان میامی داد این فرصت را داشتند که روز سه شنبه در پارک استوایی با نیروهای مجری قانون و تیم امداد و نجات محلی دیدار و تعامل داشته باشند.

پلیس فارملند همچنین میزبان یک رویداد مشابه برای ساکنان شهرستان بروارد بود.

شب ملی آنها در پارک مرکزی پلنتیشن میزبانی شد.

این دو نشست بخشی از یک کارزار سراسری برای گرد هم آوردن افسران و همسایگان بود.

هدف ایجاد محله های امن تر و بهبود روابط بین پلیس و جوامع محلی بود.

حق چاپ ۲۰۲۲ Sunbeam Television Corp. تمامی حقوق محفوظ است. این مطالب را نمی توان منتشر کرد، پخش کرد، بازنویسی کرد یا دوباره توزیع کرد.

در خبرنامه ما مشترک شوید و آخرین اخبار را مستقیماً در صندوق پستی خود دریافت کنید