روز طبیعت در تهران / گزارش تصویری


در سیزدهمین روز از فروردین ماه که سیزدهم بدر یا روز آشتی با طبیعت نامیده می شود، مردم تهران آخرین روز نوروز سال ۱۴۰۱ را در کنار یکدیگر با حضور در پارک ها و بوستان های شهر سپری کردند.