دیدار کارگزاران نظام با رهبر انقلاب


به گفته روح الله مثفر آزاد، یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس نمایندگان، جمعی از کارگزاران نظام شامل تعدادی از نمایندگان مجلس، هیأت وزیران و مقامات قوه قضائیه در نشست کارگزاران نظام شرکت خواهند کرد. با مقام معظم رهبری

دیدار کارگزاران نظام با رهبر انقلاب

MeetNewsیکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از دیدار کارگزاران نظام به زودی با رهبر انقلاب خبر داد.

روح الله آزاد اندیش گفت: جمعی از کارگزاران نظام متشکل از تعدادی از نمایندگان مجلس، هیات وزیران و مسئولان قوه قضائیه در دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری حضور خواهند داشت.

علیرضا سلیمی یکی دیگر از اعضای هیات مدیره گفت: اعضای هیات مدیره، اعضای هیات مدیره و روسای کمیته های تخصصی برای دیدار با رهبر معظم انقلاب حضور یافتند.