دنیل کریگ و روث نگا در فیلم “مکبث” برادوی بازی کردند.


دنیل کریگ و روث نگا در فیلم “مکبث” برادوی – سی بی اس نیویورک بازی می کنند.

اخبار CBS را مشاهده کنید


«مکبث» با بازی دنیل کریگ و روث نگا به مدت ۱۵ هفته پخش می شود.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای آخرین اخبار، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.